Historia szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia Szkoły

Mała osada w Pieczyskach należąca do Gminy Ciężkowice datuje swój rozwój dopiero od czasu założenia fabryki cementu. Właściciele zakładu założyli prywatną szkołę, która z biegiem czasu, ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci, okazała się niewystarczająca. Uczniowie uczęszczali do placówki w Szczakowej aż do momentu, gdy w 1904 roku fabryka cementu zakończyła budowę własnej.

Cementownia

Do powstania szkoły w Pieczyskach najbardziej przysłużyli się: przewodniczący Rady Szkolnej Miejscowej ks. Stefan Skoczyński - dziekan i proboszcz Parafii w Jaworznie, Naczelnik Gminy Ciężkowice - pan Klemens Popiel i Dyrektor tutejszej fabryki - pan Herman Sonn.

Stara szkoła w Pieczyskach

Naukę rozpoczęto 1 lutego 1905 roku. W latach 1914-1915 pracę szkoły musiano przerwać z powodu trwających działań wojennych. Jednak już 7 stycznia 1905 roku placówka znowu zaczęła funkcjonować. W roku 1917 i 1918 szkoła napotkała na liczne trudności spowodowane brakiem nauczycieli, a także niechęcią fabrycznych urzędników narodowości niemieckiej do polskiej szkoły. Podczas II wojny światowej władzę nad szkolnictwem w powiecie chrzanowskim objęli Niemcy. Dnia 16 października 1939 roku na polecenie niemieckich władz nastąpiło otwarcie tutejszej placówki. Nauczyciele zobowiązani do lojalności musieli pogodzić się z licznymi ograniczeniami dotyczącymi zakazu nauczania historii oraz używania podręczników do języka polskiego, geografii i arytmetyki. Zabroniono również korzystania z biblioteki szkolnej i zwiększono liczbę godzin języka niemieckiego. Wydarzenia ostatniego roku wojny w znacznym stopniu uniemożliwiły realizację obowiązku szkolnego w budynku w Pieczyskach. Ciągłe walki między wojskami Armii Czerwonej a cofającymi się Niemcami powodowały niespodziewane przerwy w nauce. Dzień 22 stycznia 1945 roku był dniem wolności dla Pieczysk i Szczakowej.

Uczniowie dawnej szkoły

Rok szkolny 1966/1967 należy do przełomowych w życiu nauczycielstwa, uczniów tutejszej szkoły i mieszkańców Pieczysk. W tym czasie wybudowano i oddano do użytku nową placówkę. Uroczystość otwarcia miała niezwykle podniosły charakter. Wzięło w niej udział wielu zaproszonych gości, głównie przedstawicieli ówczesnych władz. Po części oficjalnej odbyło się ślubowanie na wierność i miłość Ojczyźnie oraz występy artystyczne w wykonaniu uczniów.

W roku szkolnym 1969/1970 odbyła się wspaniała uroczystość nadania szkole imienia Stefanii Sempołowskiej i przekazania sztandaru.

W 2001 roku, w związku z rządową reformą edukacji, w Pieczyskach powstało Gimnazjum nr 11 skupające głównie młodzież szkolną z trzech sąsiadujących dzielnic: Pieczysk, Dobrej i Ciężkowic.

Od 1 września 2017 roku, w wyniku kolejnej reformy, w budynku funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie.