Ważne telefony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

116 111

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

801 120 002

 

Telefony Zaufania - Narkomania

801 199 990

 

Uzależnienia behawioralne

801 889 880

 

Telefon Zaufania do Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12