Instytucje wspierające

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 WYKAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH (POMOCOWYCH) z terenu miasta Jaworzna:

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14

tel.32 762 91 37

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Jaworzno, ul. Jagiellońska 9

tel. 32 618 19 77

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

Jaworzno, ul. Narutowicza 1

tel. 32 618 32 00

inspektorzy ds. nieletnich  32 618 33 67     

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Jaworzno, ul. Północna 9 c

tel. 32 618 18 40

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Jaworzno, Plac Górników 5

tel. 32 618 17 79

SĄD REJONOWY III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 28

tel. 32 758 62 21

PROKURATURA REJONOWA

Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14

tel. 32 615 57 01