Dokumenty szkolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

NAJWAŻNIEJSZE PROCEDURY

Procedura zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi podczas zajęć

Procedura postępowania w przypadku wejścia na teren szkoły osób nie będących uczniami ani pracownikami

Procedura postępowania w przypadku wniesienia przedmiotów niebezpiecznych na teren szkoły

Procedura postępowania w przypadku wystapienia problemów wychowawczych

Procedura NIEBIESKIEJ KARTY

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia demoralizacją

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa nauczyciela

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego

Procedura postępowania w przypadku palenia tytoniu lub e-papierosów przez ucznia

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia problemów dydaktycznych

Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia fałszerstwa

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie środki odurzające lub substancje psychotropowe

Procedura postępowania wobec ucznia – ofiary przemocy, czynu karalnego lub przestępstwa

Procedura postępowania z uczniem – sprawcą przemocy

Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk