Egzamin ósmoklasisty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ROK SZKOLNY 2023/2024

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie nie organizuje egzaminu ósmoklasisty z powodu braku oddziału klasy ósmej.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty - Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z Jedynką

Aktualizacja harmonogramu i informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu ósmoklasisty - 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 roku. Dotyczy on 23 uczniów naszej szkoły, którzy będą kolejno rozwiązywać zadania z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia 2020 roku. Dotyczy on 23 uczniów naszej szkoły, którzy będą rozwiązywać kolejno zadania z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty - OKE Jaworzno

Informacje o egzaminie ósmoklasisty - CKE

 

Rok szkolny 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku. Dotyczył on 40 uczniów naszej szkoły, którzy rozwiązywali kolejno zadania z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej youtube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Prosimy uczniów i rodziców o zapoznanie się ze wskazanymi materiałami.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty - CKE 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty - OKE Jaworzno

 

 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

 - większa liczba zadań otwartych
 
 - udział % zadań otwartych w wyniku sumarycznym – ok. 70%
 
 - zadania sprawdzające umiejętności retoryczne, m.in. związane z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii
 
 - zadania sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej
 
 - sprawdzanie interpretacji utworów na poziomie znaczeń przenośnych
 
 - sprawdzanie rozumienia tekstów ikonicznych
 
 - dwa tematy wypracowania do wyboru: temat argumentacyjny oraz twórczy
 
 - zadania kładą nacisk na samodzielność, twórcze działanie, rozwiązywanie problemów

 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

 - większa liczba zadań otwartych

 - uczeń musi przedstawić pełny tok rozumowania

 - udział % zadań otwartych w wyniku sumarycznym – ok. 50%

 - podstawa programowa wskazuje treści nieobowiązujące na egzaminie – egzamin nie kończy procesu kształcenia

 - zadania zamknięte i otwarte o różnym stopniu trudności

 - pełna akceptacja dla rozwiązań nietypowych, rozwiązań metodą prób i błędów, rozwiązań „opartych” o pomysł / właściwą intuicję – wpisuje się to w 

   koncepcję nowej podstawy programowej

 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

 - każdy uczeń rozwiązuje zadania otwarte, w tym pisze krótki tekst

 - udział % zadań otwartych w wyniku sumarycznym – ok. 50%

 - zadania sprawdzające większość umiejętności określonych w podstawie (w tym przetwarzanie językowe)

 - zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych – kluczowych dla sprawnej komunikacji

 - zadania zamknięte i otwarte o różnym stopniu trudności

- pełna akceptacja dla rozwiązań nietypowych

Wynik egzaminu ósmoklasisty ma znaczenie rekrutacyjne.


www.gov.pl/edukacja           @men_gov_pl