Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ulotka informacyjna 2021 rok

Informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021:

Uwaga! Pokaz obsługi systemu naboru przez kandydata - 9 czerwca 2020 r., godzina 14.00.

 

LINK

1. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - komunikat MEN.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego - rok szkolny 2020/2021.

3. Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - konsultacje Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4. Jaworzno. Co po szkole podstawowej? Praktyczny poradnik 2020 r.

5. Jaworzno. Wybór zawodu. Poradnik dla rodziców absolwentów szkół podstawowych 2020 r.

6. Informacje o terminachprzeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym o terminach składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020:

Uwaga komunikat - nabór.
Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam pismo z firmy Vulcan, w którym informują, że przydział miejsc do szkół ponadgimnazjalnych nastapi 15 lipca 2019 r. Uległ zmianie wcześniejszy termin - 11 lipca br. Pozostałe terminy kuratoryjne nie ulegają zmianie, tj. 16 lipca br. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych itd.

Proszę o przekazanie informacji uczniom i rodzicom.
 
Z poważaniem
Tomasz Dudek

Główny specjalista
Urząd Miejski w Jaworznie

Poradnik dla kandydatów i ich Rodziców: „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”

 

Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Oferta szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2019/2020

Terminy dni otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Informacje ogólne na temat rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020:

Rekrutaja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 

Linki dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - strona MEN

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji

 

 

Ścieżki kształcenia

 Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

 Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 roku, 1 września 2018 roku i 1 września 2019 roku.

 
 
 

 

Ścieżki kształcenia

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 roku.